អង្ករសគ្រាប់វែង

អង្ករសគ្រាប់វែងកម្ពុជា ប្រមូលផលបានជាច្រើនដងពេញមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យវាក្លាយជាប្រភេទអង្ករ ដែលមាន បរិមាណច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អាន​បន្ថែម ទាញយកជា PDF

អង្ករផ្កាម្លិះ (រំដួល/ផ្កាម្លិះ)

អង្ករផ្កាម្លិះកម្ពុជា បានទទួលជ័យលាភីជាអង្ករល្អបំផុតលំដាប់ពិភពលោករយៈពេលបីឆ្នាំជាប់ៗគ្នា គឺនៅឆ្នាំ ២០១២ ឆ្នាំ​២០១៣ និងឆ្នាំ២០១៤ ដោយអាជ្ញាកណ្តាលកាត់សេចក្តីអន្តរជាតិ

អាន​បន្ថែម

អង្ករក្រអូប (សែនក្រអូប)

អង្ករក្រអូបកម្ពុជា ឬសែនក្រអូប​ គឺជាប្រភេទអង្ករដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ សាច់គ្រាប់វែងនិងតូចឆ្មារ ធ្វើឲ្យអង្ករសែន ក្រអូបមានភាពទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងចានរបស់អ្នកទទួលទាន

អាន​បន្ថែម